Friday, August 5, 2011

Workshop med Jan Magnus Reneflot

Jan Magnus Reneflot og undertegnede holder workshop på Flisa 27-28/8. Målgruppen er de som behersker grunnleggende kamerabruk, og som ønsker å utvikle seg videre som fotograf. Gjennomgangstemaer vil være å se motiver, komposisjon, å fortelle historier med bilder, mm. Det legges vekt på inspirasjon, lekenhet og kreativitet.
For påmelding og nærmere opplysninger, se http://www.solorfoto.org

4 comments: